A tasty #fullbreakfast - one of many, none bad. #scottishbreakfast #mccollusscottish